Om Attefallshus

Attefallshus är ett begrepp som är knutet till bygglovsfria hus upp till 25 kvadrat. Vi på Attefallshus AB ser det först och främst som en intressant och utmanande idé att hitta smarta och effektiva lösningar knutna till compact living. Principen att bygga är mer eller mindre densamma som att bygga ett traditionellt hus men allt är i betydligt mindre skala.

Compact living, en växande trend

Det handlar om att optimera boendet, utan att behöva för den delen behöva välja mellan utrymme och komfort. Med multifunktionell inredning för dagligt användande kan man effektivisera boytan. Att bo på mindre yta innebär även att man samtidigt får en större ekonomisk frihet. Vi tänker konstant på hur varje kvadratcentimeter och kubikcentimeter skall utnyttas i våra attefallshus. Den stora utmaningen är som sagt att erbjuda så platseffektiva lösningar som möjligt, riktigt kul och spännande!

Varför heter det attefallshus?

Stefan Attefall var mellan 5 oktober 2010 och 3 oktober 2014 Sveriges civil- och bostadsminister. Hans uppdrag innebar ansvar för regeringens bostadspolitik, statlig förvaltning och statens relationer med trossamfunden. Därutöver satt Stefan Attefall även i Kristdemokraternas partistyrelse och dess verkställande utskott. Stefan Attefall föddes 1960 i Lycksele och bor i Jönköping. Stefan Attefall är grundaren till de sk Attefallshusen (bygglovsfri komplementbyggnad/bostadshus 25 kvm).

 

Attefallshus 25 kvadrat Liv

PL001668Om Attefallshus