Investeringstillfälle/Mark/Tomter

Vi har fått i uppdrag att finna en potentiell investor till en fantastisk tomt nere vid Åsa (strax söder om Kungsbacka). Kort information om objektet.

Tomt i Åsa med havsutsikt. Area: 37000 kvm (se bild nedan). Kungsbacka kommun är pådrivande att det skall byggas på tomten och i dagsläget är det aktuellt med att stycka upp den 25-29 tomter. Tomtpris vid försäljning kommer att börja på 1 miljon kr. Då tomten är sluttande kommer ca hälften av husen få havsutsikt.

Totala värdet på fastigheten beräknas till minst 29-33 miljoner kr beroende på antalet tomter (värdet inkluderar befintligt hus som står på fastigheten, värde 4 miljoner kr)

Säljaren begär 12,5 miljoner kr för hela fastigheten och önskar en snabb och smidig affär. Halva tomten är bokad av en välkänd husbyggare och den andra hälften är öppen för en seriös investor att ta del i. Aktuellt investeringskapital: 6.25 milj kr.

Ett riktigt bra investeringstillfälle! Vi välkomnar era frågor.

Investeringsmöjlighet i Åsa

Investeringsmöjlighet i Åsa

PL001668Investeringstillfälle/Mark/Tomter